Услуги

 "Достин и син" ООД  се стреми прецизно да премине през всеки един от следните етапи:

- Предпроектно проучване;

- Проектиране;

- Строителство;

- Довършителни работи;

- Ремонтни дейности;

- Продажба.